Jáchymov

Lázeňské město Jáchymov s necelými třemi tisíci obyvatel leží v Karlovarském kraji na severozápadním okraji Čech Nedaleko města vystupuje mohutný hřbet hory Klínovec. Nadmořská výška města je v dolní části 560 m. n. m. a v horní části 750 m. n. m. Je zde podhorské klima, v zimě drsnější. Proti severním větrům město chrání jižní svah Krušných hor, do kterého je město vklíněno.

Město je na silničním tahu spojujícím severní oblast západních Čech se Spolkovou republikou Německo  a je právem nazýváno branou Krušných hor. Město prvních radonových lázní s bohatou hornickou minulostí (stříbro, uran) a ražbou tolarů, nabízí vhodné podmínky pro zimní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku. Malebné přírodní okolí má zázemí pro individuální, rodinnou a skupinovou rekreaci (školy v přírodě, ozdravné pobyty, poznávací zájezdy). Město obhospodařuje dva katastry: Jáchymov se 4738 ha a Popov s 337 ha. Celková plocha obou katastrů je tedy 5075 ha.

Jáchymovsko jako součást „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří“ je předmětem společného německo-českého návrhu na zápis této krajiny do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO